Venue

Hyatt Regency Chennai

365, Anna Salai, Teynampet,
Chennai, India.
Website : www.chennai.regency.hyatt.com